Men's Soccer vs. Graceland (Iowa) @ Daytona Beach, FL

Friday, Nov 18, 2005, 11 a.m.